Öğrenci Konseyi
Öğrenci Konseyi, üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan Rektörlüğe bağlı resmi bir birimdir.
 
Görevleri
•Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,
•Sivil toplum kuruşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere yüksek öğretim kurumu içerisinden öğrenci katılımını teşvik etmek,
•Sosyal, kültürel ve akademik projeler hazırlayarak üniversite sürecini yaşanır kılmak,
•Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları" için öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,
•Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek,
•Yemek, ulaşım, barınma, kulüp, burs, eğitim, spor, kültür-sanat alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,
•Türkiye Öğrenci Konseyi'nin kararlarını üniversitemiz yüksekokul, fakülte ve enstitülerinde duyurmak izlemek ve uygulamak amaçlarını üstlenir.